Jesaja 2,2-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
2Het zal geschieden in latere dagen
dat vast gefundeerd zal zijn de berg van het Huis van JHWH
aan het hoofd1 van de bergen, verheven boven de heuvels.
Ze zullen er naar toe stromen2 , alle naties
3en [op weg] gaan, de volken in menigte en zeggen:
Ga mee, laten we opgaan naar de berg van JHWH,
naar het Huis van de God van Jakob,
dan zal hij ons onderrichten uit zijn wegen3
en zullen wij gaan op zijn paden.
Want uit Sion gaat onderricht uit
en het woord van JHWH uit Jeruzalem.
4Hij zal rechtspreken tussen de naties
en tussenbeide komen bij de volkeren in menigte.
Dan zullen ze hun zwaarden ómhameren tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.4
De ene natie zal niet meer tegen de andere het zwaard opheffen,
ze zullen geen oorlog meer leren.5

5Huis van Jakob, ga mee6 , laten we [voort]gaan in het licht7 van JHWH.
Noten
1Bergen en heuvels als metafoor voor de grote en de kleine koninkrijken.
2Het werkwoord n-h-r komt uiterst zelden voor; men denke echter aan de paradijselijke rivier in bv. Psalm 46. Deze rivier van volken stroomt de berg op.
3Nml. JHWH’s wegen met Israël.
4Deze dubbelregel siert het gebouw van de VN in New York.
5In de zin van ‘onderwijzen in / trainen voor’ de oorlog. De parafrase van de NBV is hier: ‘geen mens zal meer weten wat oorlog is’.
6Citaten uit vers 3!
7Onvertaalbaar woordspel-citaat uit vers 3 be-orchotaw, ‘op zijn paden’ wordt be-or…, ‘in het licht van’ [JHWH].

Print deze tekst | vertaling door kad | bij 2e van de Advent (10 december 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 2,2-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion