Romeinen 12,6-16 over de werking van genadegaven
6Wij hebben genadegaven
volgens de genade die ons gegeven is onderscheiden:
hetzij profetie in overeenstemming met het geloof1
7hetzij dienstbetoon, in het dienstbetoon
hetzij onderricht gevend, in het onderricht
8hetzij wie vermaant, in de vermaning;
wie weggeeft — in eenvoud,
wie leiding geeft — in ijver,
wie zich ontfermt — in vrolijkheid.
9De liefde zij ongeveinsd.
Verafschuwend het slechte,
ons hechtend aan het goede,
10in de broederliefde2 elkaar hartelijk liefhebbend,
in eer elkaar voorrang gevend,
11in toewijding niet aarzelend,
in de geest vurig,
de Heer dienstbaar,
11in de hoop verheugd,
in de verdrukking het uithoudend
in het gebed volhardend,
13in de noden van de heiligen delend,
gastvrijheid najagend.
14Zegen3 hen die (jullie) vervolgen,
zegen en vervloek niet.
15Verheug je met de verheugden,
ween met de wenenden.
16Denk hetzelfde over elkaar
niet denkend over het te hoge
maar je overgevend aan het kleine.
Wees niet eigen-wijs!
Noten
1liever nog: vertrouwen
2NaB heeft Broeder-en-zusterliefde
3hier enkelvoud gebruikt, dat spreekt meer

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij 2e na Epifanie (14 januari 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Rom. 12,6-16