Galaten 3,23-29
23Maar vóór het komen van het geloof
werden we door de wet in de wachtstand gehouden,
ingevangen met het oog op het geloof
dat geopenbaard zou gaan worden,
24zodat de wet onze pedagoog werd naar Christus toe,
opdat we uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
25Nu het geloof gekomen is,
zijn wij niet meer onder de pedagoog;
26want jullie zijn allen kinderen van God,
door het geloof in Christus Jezus;
27want in Christus gedoopt
zijn jullie met Christus bekleed.
28Niemand is Jood of Griek,
slaaf of vrije, man of vrouw –
want allen zijn jullie één in Christus Jezus.
29Als jullie dus van Christus zijn,
zijn jullie zaad van Abraham –
erfgenamen, zoals toegezegd.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Naamgeving ( 1 januari 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29 , Gal. 3,26-29