Filippenzen 4,4-7 Verheug u!
4Verheug u in de Heer, altijd;
nogmaals zal ik zeggen: verheug u!
5Laat uw vriendelijkheid1 bekend worden bij alle mensen.
De Heer is nabij!
6Wees over niets bezorgd,
maar laten bij alles, bij gebed,
en bij smeking door dankzegging,
uw vragen bekend worden bij God.
7En de vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en uw gedachten behoeden
in Christus Jezus.
Noten
1uw goede, behulpzame manier van leven

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij 4e van de Advent (24 december 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties