Lucas 15,1-10 Wees samen met mij verheugd...
1En zij bleven hem (Jezus) benaderen,
zowel de tollenaars als de zondaars,
om naar hem te horen.
2De Farizeeën en de Schriftgeleerden morden en zeiden:
deze ontvangt zondaars
en eet samen met hen !

3En hij sprak tot hen deze gelijkenis:
4Wie van jullie,
die honderd schapen heeft,
en verliest hij er één van hen –
laat hij de negenennegentig dan niet achter in de woestenij
en trekt hij op het verlorene af,
tot hij het vindt?
5En eenmaal gevonden
tilt hij het op z'n schouders,
verheugd;
6En thuisgekomen,
roept hij de vrienden en de buren samen
en zegt tot hen:
Wees samen met mij verheugd,
want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was!
7Ik zeg jullie:
Zo zal er vreugde in de hemel zijn
over één zondaar die zich omkeert,
(meer) dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben.

8Of welke vrouw die tien zilverstukken heeft –
als ze één zilverstuk verliest,
zal ze geen lamp  grijpen
en het huis vegen
en zorgvuldig zoeken
tot zij het vindt?
9En eenmaal gevonden
roept zij vriendinnen en buurvrouwen samen, en zegt:
Wees samen met mij verheugd,
want het zilverstuk, dat ik verloren had!
heb ik gevonden.
10Zó, zeg ik jullie,
zal er reden tot vreugde bij Gods engelen worden,
om één zondaar, die tot omkeer komt.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 2e van de zomer ( 2 juli 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 , Luc. 15,1-10 vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 vreugde om wat / wie terug werd gevonden , Luc. 15,1-10 Wie onder jullie ?, Luc. 15,1-10 , Luc. 15,1-10 Verloren, gevonden, Luc. 15,1-10 , Luc. 15,1-10 , Luc. 15,1-10 Blijdschap over omkeer