Jeremia 23,16-29
16Zo zegt JHWH van de Legermachten:
Luister toch niet naar de woorden van de profeten1
die tot jullie profeteren
— zij geven jullie ijdele hoop —.2
[Over] visioenen van het [eigen] hart spreken ze,
die niet uit de mond van JHWH komen.
17Zij zeggen alsmaar tegen hen die mij minachten:
JHWH spreekt:
De vrede van JHWH is met jullie,
terwijl ieder die hardnekkig de paden van zijn eigen hart volgt zegt
Geen kwaad zal over jullie komen.
18Want wie heeft in de raad van JHWH gestaan
om zijn woord te begrijpen en te horen?
Wie heeft naar zijn woord geluisterd
om er gehoor aan te geven?

19Let op: de storm van JHWH, gramschap, steekt op,
een kolkende storm kolkt over het hoofd van de booswichten.
20De toorn van JHWH zal niet [op zijn schreden] terugkeren
tot hij uitgevoerd en tot stand gebracht heeft
wat hij zich in zijn hart voorgenomen had.
Aan het einde van de dag zullen jullie met volledig inzicht handelen.3

21Ik heb die profeten niet gezonden,
maar ze zijn [toch] hard van stapel gelopen,
Ik heb niet tot hen gesproken,
maar ze zijn [toch] gaan profeteren.
22Als ze in mijn raad gestaan hadden
dan zouden ze mijn volk mijn woorden hebben laten horen
om hen zich te laten afkeren van hun slechte levenswandel
en van de slechtheid van hun daden.
23Ben ik een god van dichtbij — spreuk van JHWH
en niet [veeleer] een god van veraf?
24Zou een mens zich kunnen verbergen in verbergplaatsen
en ik zou hem niet zien? — spreuk van JHWH.
Vul ik niet de hemel en de aarde? — spreuk van JHWH.
25Ik heb gehoord wat de profeten zeggen
die in mijn naam leugen profeteren:
Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!
26Hoe lang nog
is [dit] in het hart van de profeten die leugen profeteren
en de profeten van het bedrog van hun hart:
27Zijn zij van plan
mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen
die ze vertellen, ieder aan zijn naaste
zoals hun vaderen mijn naam vergaten door de Baäl?
28De profeet die droomt
laat die een droom vertellen;
en hij die mijn woord ontvangt4
laat hij mijn woord spreken — getrouwelijk!
Wat heeft stro met koren van doen? — spreuk van JHWH.
29Is niet zó mijn woord: als vuur — spreuk van JHWH
en als een smidshamer, die rots vermorzelt?
Noten
1אַֽל + imperfectum is minder strikt dan לֹ֤א + jussivus; daarom niet: jullie mogen niet ...
2Het Hebreeuwse werkwoord hbl hangt samen met het woord dat NBV in Prediker met `lucht en leegte´ weergeeft.
3Vss. 19-20 lijkt me een intermezzo van de profeet: hij spreekt over JHWH.
4Letterlijk zijn beide versdelen meer parallel dan in vertaling kan blijken: „de profeet bij wie een droom is ... bij wie mijn woord is...”

Print deze tekst | vertaling door evert | bij 9e van de zomer (20 augustus 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?, Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?, Jer. 23,23-29 God ver weg, Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 , Jer. 23,23-29 God dichtbij?!