Jesaja 49,13-18
13Jubel, jullie hemelen
juich, aarde
breek uit in gejubel, jullie bergen!
Want JHWH troost zijn volk
hij erbarmt zich over zijn neergebogenen.

14Sion zegt: `JHWH heeft mij verlaten.
Mijn Heer heeft mij vergeten!´
15Zou een vrouw haar baby vergeten
of zich niet erbarmen over het kind uit haar lijf?
Ook al zouden zij die vergeten
ik toch zal jou niet vergeten!1
16Ja, ik heb je op [mijn] handpalmen gegrift
je muren2 staan mij steeds voor ogen.
17Je kinderen komen al aanrennen
je vernielers, je verwoesters trekken weg uit jou.
18Hef je ogen op naar rondom
en zie hoe ze allemaal verzameld3 naar je toekomen!
Zowaar ik leef
— godsspraak van JHWH
ja, allemaal doe je ze als een sieraad aan
je bindt ze om als een bruid.
Noten
1`Ik´ wordt hier benadrukt, het staat er ook expliciet als pers. vnw.
2Muren als pars pro toto voor Jeruzalem = Vrouwe Sion (vs 14)
3Het is een pleonasme, je kan ook kiezen om `bij elkaar´ te vertalen. Buber heeft „alle kommen sie dir zuhauf!”

Print deze tekst | vertaling door kad | bij 8e na Epifanie (26 februari 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18