Matteüs 5,1-12 Zaligsprekingen
1 Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had,
kwamen zijn volgelingen bij hem

2
hij opende zijn mond
en onderrichtte hen:

3
Gelukkig de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!

4
Gelukkig wie lijden:
zij zullen worden getroost!

5
Gelukkig de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!

6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!

7
Gelukkig wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!

8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!

9
Gelukkig de vredestichters:
`kinderen van God' zullen ze heten!

10
Gelukkig wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!

11
Gelukkig jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:

12
wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Allerheiligen ( 1 november 2016)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 Bergrede, Mat. 5,1-12 , Mat. 5,1-12 Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 De Bergrede, Mat. 5,1-12 Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 , Mat. 5,1-12