1 Koningen 8,22-23
22Salomo ging voor het altaar van JHWH staan
ten overstaan van de gehele vergadering der Israëlieten.
Hij spreidde zijn handen uit naar de hemel.
23Hij zei:

Print deze tekst | vertaling door WillemP | bij 1e na Trinitatis (29 mei 2016)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Kon. 8,22-22