Numeri 13,1-2
1JHWH sprak tot Mozes:
2Jij moet mannen uitzenden om het land Kanaän,
dat ik aan de kinderen van Israël geef, te verkennen.
Telkens één man namens de stam van zijn vaderen
iedere van hen een aanvoerder.

Print deze tekst | vertaling door Wout van der Spek | bij 3e na Trinitatis (12 juni 2016)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties