1 Koningen 17,1-6
1Elia de Tisbiet uit Tisbe in Gilead zei tot Achab:
Zo waar JHWH de god van Israƫl leeft
voor wiens aangezicht ik sta
als er [ooit] deze jaren dauw of regen komt
dan alleen door het woord van mijn mond.
2Het woord van JHWH kwam tot hem:
3Ga hiervandaan
wend je naar het oosten en verberg je bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt.1
4Het zal zo geschieden:
uit de beek zul je drinken
de raven heb ik geboden je daar te onderhouden.
5Hij ging en deed naar het woord van JHWH
hij ging en verbleef bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt,
6terwijl de raven hem brood en vlees in de morgen brachten
en brood en vlees `s avonds
en uit de beek dronk hij.
Noten
1Letterlijk >tegenover de Jordaan

Print deze tekst | vertaling door evert | bij 10e van de zomer (23 augustus 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties