Marcus 12,28-34
Hoor Israël...
28En één van de schriftgeleerden kwam tot hem,
omdat hij hen had horen disputeren,
en wetend, dat hij goede antwoorden aan hen1 gaf,
vroeg hij hem:
Welke is van alle het eerste gebod?
29Jezus antwoordde:
Het eerste is:
Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één.
30En de HEER, je God, zal je liefhebben,
vanuit heel je hart en uit heel je ziel,  
uit heel je verstand en vanuit heel je inzet!
31Het tweede is dit:
Je zal je naaste liefhebben zoals jezelf.
Een ander gebod groter dan dezen is er niet.

32En de schriftgeleerde sprak tot hem:
Heel goed, meester,
naar waarheid hebt u gesproken,
dat Hij één is
en dat er geen ander is, behalve Hij,
33en hem lief te hebben vanuit heel het hart,
met volkomen inzicht
en totale inzet,
en je naaste lief te hebben als jezelf,
dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

34En Jezus, toen hij zag,
dat hij verstandig antwoordde, zei tot hem:
Je bent niet veraf van het koninkrijk van God!
En niemand durfde hem meer iets te vragen.
Noten
1dispuut met Sadduceeën

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 8e van de herfst ( 8 november 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mar. 12,28-34 het grote gebod, Mar. 12,28-34 Het eerste gebod