1 Johannes 5,9-15 De Zoon, het eeuwig leven
Geloven in de Zoon van God is Gods getuigenis van zijn Zoon voor waar houden.
Gods getuigenis houdt in eeuwig leven geeft God ons.
Deel hebben aan het eeuwig leven is gelijk aan deel hebben aan de Zoon.
Dat is iets wat reeds gestalte krijgt in het geheimenis van Gods koninkrijk in dit leven hier: als wij (meervoud) iets vragen naar zijn wil, dat wij het gevraagde ook hebben. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Waar twee samenstemmen over iets wat zij verlangen, dat zal hun geschiedden van hun Vader in de hemelen. Het koninkrijk der hemelen is geen poldermodel, het past evenmin in een individualistische geloofsbeleving; de gemeenschap, — zelfs de kleinste eendrachtige gemeenschap  — is het beginsel van het koninkrijk der hemelen.
9 Als we het getuigenis van mensen aanvaarden,
het getuigenis van God is groter;
omdat dit het getuigenis van God is
dat Hij getuigd heeft van de Zoon van hem.
10 Wie gelooft in de Zoon van God
heeft het getuigenis in zichzelf,
wie geen geloof hecht aan God
heeft hem tot een leugenaar gemaakt.
11 En dit is het getuigenis:
eeuwig leven geeft ons God,
en dit leven is als1 de Zoon van hem.
12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet.
13 deze dingen heb ik jullie geschreven
opdat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben,
(jullie) die geloven in de naam van de Zoon van God.
14 Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben tot hem
dat, als wij iets vragen naar zijn wil,
Hij ons hoort.
15 Als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook vragen,
weten wij dat we de gevraagde zaken hebben
die we van hem gevraagd hebben.
Noten
1modale duiding: als, op de wijze van

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij 7e van Pasen (17 mei 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Joh. 5,9-15 Leven in de Zoon, 1Joh. 5,9-15