Filippenzen 2,5-11
5Laat die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was,
6die, in de gestalte van God zijnde1
het niet als roof heeft beschouwd
gelijk te zijn aan God,
7maar zichzelf ontledigd heeft
door de gestalte van een slaaf aan te nemen,
de mensen gelijk geworden is
en in uiterlijk een mens gebleken;
8hij heeft zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden tot in de dood,
de dood aan het kruis.
9Daarom heeft God hem verhoogd
en hem de naam boven alle naam geschonken
10opdat in de naam van Jezus
alle knie van wie in de hemel,
op de aarde en onder de aarde wonen
zich zou buigen
11en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Heer
tot eer van God de Vader.
Noten
1nl.aanwezig zijnde

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij 6e van de 40 dagen (29 maart 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Fil. 2,5-11 , Fil. 2,5-11 , Fil. 2,5-11 , Fil. 2,5 , Fil. 2,5-11