2 Korintiƫrs 5,20-21
20 Vanwege Christus zijn wij dus gezanten,
alsof God door ons een beroep wil doen.
Om ChristusĀ“ wil vragen wij:
laat je verzoenen met God.
21 Die geen zonde kende
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij rechtvaardig(heid) voor God zouden worden
door hem.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Aswoensdag (18 februari 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 2Kor. 5,20-21