Jeremia 31,15-17
15Zo zegt JHWH:
Een stem wordt in Rama gehoord
een klacht, een bitter geween:
Rachel wenend over haar kinderen
weigert troost te zoeken over haar kinderen:
ze zijn weg!
16Zo zegt JHWH:
Weerhoud je stem van geween
en je ogen van tranen;
er is loon voor je arbeid1
— uitspraak van JHWH
zij zullen terugkeren uit vijandelijk land;2
17en er is hoop voor je toekomst
— uitspraak van JHWH —:
de kinderen3 zullen naar hun gebied4 terugkeren.
Noten
1Lastige uitdrukking. Pe`ula komt meestal parallel aan sachar voor (zo ...) en betekent dan eveneens `loon´; als `menselijke arbeid´ volgens HALOT alleen nog ... Ongeveer `loon naar werken´.
2Vanwege het ontbrekende lidwoord niet `het´ land (vgl. Naardense Bijbel).
3De Naardense bijbel doet hier iets vreemds, vertaalt banim met `zonen-en-dochters´, wat op zich wel kan maar dan ook consequent, `eendere woorden eender´ naar het eigen adagium. Nu lijkt het alsof er een ander woord staat dan in vs. 13.
4Gebied´ klinkt een beetje koel en kadasterachtig, maar `land´ wil ik reserveren voor ´eretz en `grond´ voor ´adama.

Print deze tekst | vertaling door joepdubbink | bij Onschuldige Kinderen (28 december 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties