Lucas 1,26-38
Bij name genoemd..
26In de zesde maand
werd de engel Gabriel van Godswege
naar een stad in Galilea,
genaamd Nazareth, gezonden
27tot een maagd die aangezocht was voor een man,
met de naam Jozef, uit het huis van David,
en de naam van de maagd is Maria.
28En toen hij bij haar binnenkwam, sprak hij:
`Gegroet begenadigde,
de HEER is met jou !´
29Maar zij was in verwarring over dit woord
en overwoog wat dit voor een begroeting mocht zijn.
30En de engel zei tot haar:
`Vrees niet Maria,
want je hebt genade gevonden bij God,
31en zie, je zal zwanger worden en een zoon baren
en je zal zijn naam noemen: Jezus.
32Deze zal groot zijn,
zoon van de Allerhoogste genoemd worden,
en de HEER God zal hem
de troon van zijn vader David geven,
33en hij zal koning zijn over het huis van Jacob voor altijd.
Aan zijn heerschappij zal geen einde zijn.

34Maria zei tot de engel;
`Hoe zal dit zijn, omdat ik geen man beken ?´
35En de engel antwoordde en zei tot haar:
`De Heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.
En ook daarom zal het heilige dat geboren wordt,
Zoon van God genoemd worden.
36En zie, Elisabeth, je verwant,
is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom.
En dit is de zesde maand
voor haar die onvruchtbaar genoemd werd.
37Want niets wat door God gesproken is,
zal onmogelijk zijn.´
En Maria zei:
`Zie, de dienares van de HEER,
38mij gebeure naar wat door u gesproken is!´
En de engel ging van haar weg.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 4e van de Advent (21 december 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van Machteld: in vs. 27 zou ik par

Andere vertalingen: Luc. 1,26-38 , Luc. 1,26-38 Annunciatie, Luc. 1,26-38 , Luc. 1,26-38 annunciatie