Matteüs 11,25-30 Rust krijgen en juk dragen
De parallel van dit gedeelte met de wijsheid van Sirach 51:23 e.v. is opmerkelijk. Wellicht ook de omgekeerde volgorde van belofte (rust) en opdracht (opnemen van het juk)ten opzichte van Sirach en de sterke mate van zelfbepaling door Jezus (10 x ik en mij tegenover Sirach 4 x).
25Bij die gelegenheid reageerde Jezus en zei:
Lofprijzing breng ik U toe, Vader,
Heer van de hemel en de aarde,
omdat U deze dingen
voor wijzen en verstandigen hebt verborgen,
en dit aan kleinen en onmondigen1 hebt geopenbaard.
26Ja, Vader,
want zo is het geschied als welbehagen voor Uw ogen !
27Alle dingen zijn mij overgeleverd door mijn Vader,
en niemand erkent de Zoon, behalve de Vader,
noch erkent iemand de Vader behalve de Zoon
en wie de Zoon het wil openbaren.
28Kom tot mij2 ,
allen die zich afgemat hebben en beladen zijn
en ik zal jullie rust brengen.
29Neem mijn juk op je
en leer van mij,
dat ik zachtmoedig ben
en nederig van hart,
en jullie leven zal rust vinden.
30Want mijn juk is zacht,
en mijn last is licht.
Noten
1in het Grieks één woord: nèpios, vgl. Mat. 21:16, citaat Psalm 8
2 vgl. Sirach 51: 23— 30

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 3e van de zomer ( 6 juli 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 11,25-30 Ik zal jullie rust geven