Daniël 7,13-14
Vertaling: Dirk Bakker
13Ik aanschouwde in mijn nachtvisioen:
Kijk, met de wolken van de hemel
ging iemand als een mens.1
Hij kwam naar de oude van dagen
en men bracht hem tegenover hem.
14Hem werd heerschappij, eer en koningschap gegeven
en alle volkeren, naties en talen dienden hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan
en zijn koningschap2 zal niet worden ontbonden.
Noten
1Letterlijk: mensenzoon. `Zoon´ wordt in de Semitische talen vaak in overdrachtelijke zin gebruikt om een (mede)lidmaatschap van een groep aan te geven, niet alleen letterlijk zoonschap: `zoon van Israël´ = Israëliër, `zoon van de weg´= medereiziger; etc. Hier dus niet zozeer `zoon van een mens´, maar veeleer `lid van de menselijke soort´, `human being.´
2of: koninkrijk.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij Hemelvaart (29 mei 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Dan. 7,13-14 , Dan. 7,13-14