Jesaja 62,1-5
Vertaling: Richtsje Abma
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem ken ik geen rust
totdat zijn gerechtigheid verschijnt als een lichtbundel
en zijn bevrijding gaat stralen als een fakkel.
2Dan zullen de naties je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid
en men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt
3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van JHWH
een koninklijke tulband in de handpalm van je god.
4Men zal je niet langer `verlatene´ noemen
en je land niet langer `verwoeste´
maar je zult heten: `mijn welbehagen´
en je land: `gehuwde´
dan zal blijken dat JHWH behagen in je heeft
dat je land ten huwelijk wordt genomen.
5Zoals een jongen een meisje huwt
zo zullen je kinderen jou huwen
en met de vreugde van een bruidegom over zijn bruid
verheugt zich je god over jou.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij 2e na Epifanie (19 januari 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-5