Titus 2,11-14
Gods genade in deze wereld
11Want verschenen is de genade van God,
reddend voor alle mensen;
12zij leert ons
om de goddeloosheid
en de wereldse verlangens te verzaken
en verstandig, rechtvaardig en vroom
te leven in de huidige wereld,
13in afwachting van de gelukzalige hoop
en (de) verschijning van de heerlijkheid1
van de grote God
en onze redder Jezus Christus,
14die zichzelf gegeven heeft voor ons,
om ons te bevrijden
van alle wetteloosheid2
en voor zichzelf een eigen volk te reinigen3
ijverig in goede werken.
Noten
1zoals wij het in het Onze Vader ook bidden
2zie ook Psalm 130: 8
3zie Ez.37: 23 en Ex. 19: 8

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij Kerstnacht (24 december 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 Zichtbare genade