Lucas 18,1-8
1Hij vertelde hen een gelijkenis met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden, zonder te verslappen.
2Hij zei: Er was in één of andere stad een rechter die God niet vreesde en zich van geen mens iets aantrok.
3Nu was er in die stad een weduwe.
Deze kwam naar hem toe en zei: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4Hij wilde dat echter niet, een tijd lang.
5Maar daarna zei hij bij zichzelf: al vrees ik God dan niet
en trek ik mij van geen mens iets aan,
omdat deze weduwe mij last bezorgt zal ik haar recht verschaffen,
anders komt ze me uiteindelijk nog in het gezicht slaan.
6De Heer zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!
7Zou God dan geen recht verschaffen aan hen die Hij geroepen heeft,
wanneer die luid tot Hem schreeuwen,
dag en nacht en over wie Hij lankmoedig is?
8Ik zeg jullie: hij zal hen recht verschaffen, zonder dralen.
Maar de mensenzoon, wanneer hij komt, zal hij dan wel dit vertrouwen op aarde vinden?

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de herfst (20 oktober 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 Een gelijkenis over een rechter en een weduwe, Luc. 18,1-8 , Luc. 18,1-8 De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8