Lucas 8,1-3 Dienende vrouwen
Het voorgaande verhaal wordt op dezelfde wijze voortgezet, met vrouwen die het radicale dienen voordoen, nu aan Jezus' leerlingen
1En het geschiedde1 in het vervolg:
hij trok rond langs stad en dorp,
terwijl hij predikte
en het goede bericht bracht van Gods koninkrijk,
met bij zich de twaalf
2en enkele vrouwen
die genezen waren van boze geesten en ziektes:
Maria die ‘Magdalena’ werd genoemd,
van wie zeven demonen waren uitgegaan,
3Johanna, de vrouw van Chuza (een bestuursambtenaar van Herodes),
Susanna en vele anderen,
die hem dienden2 met waar zij over beschikten.
Noten
1hier weer de typerende Lucas-wending: ‘en het geschiedde...’
2jammer dat de NBV ‘dienen’ wegvertaalt; ‘zorgen voor’ is toch veel beperkter

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij 3e na Trinitatis (16 juni 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 8,1-3 , Luc. 8,1-3