Lucas 7,1-10 voltooid in het horen
1Nadat hij (Jezus) dan al zijn spreken voltooid had
in het horen door het volk,
ging hij in Kapernaüm binnen.

2Van een zekere hoofdman over honderd (centurio) evenwel,
was een slaaf er zo slecht aan toe,
dat hij op sterven lag.
Deze was hem dierbaar.
3Toen hij echter over Jezus hoorde,
zond hij oudsten van de Joden tot hem,
die hem vroegen te komen,
ten einde zijn slaaf er doorheen te redden.
4Toen zij bij Jezus aankwamen,
verzochten zij hem haast te maken, zeggend:
hij is het waard, dat hem dit verleend wordt,
5want hij heeft onze natie lief
en ook de synagoge heeft híj voor ons opgebouwd.
6Jezus reisde dan met hen mee.

Toen hij al niet ver meer van het huis verwijderd was,
stuurde de hoofdman vrienden,
om hem te zeggen:
7Heer, doe geen moeite,
want ik ben niet belangrijk genoeg,
dat u onder mijn dak zou binnenkomen.
Daarom heb ik mijzelf ook niet verwaardigd tot u te komen,
maar spreek door een woord,
dan zal mijn jongen genezen zijn.
8Want ook ik ben een mens,
die onder gezag gesteld is,
terwijl er soldaten onder het mijne staan.
En ik zeg tot deze:
ga heen,
en hij gaat heen,
en tot gene:
kom,
en hij komt,
en tot mijn slaaf:
doe dit,
en hij doet het.
9Terwijl Jezus deze dingen hoorde,
verwonderde hij zich om hem
en zich tot de menigte wendend, die hem volgde, zei hij:
10ik zeg jullie,
zulk geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden.

En toen zij die gestuurd waren,
terugkeerden in het huis,
bevonden zij de (zieke) slaaf gezond en wel.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 1e na Trinitatis ( 2 juni 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties