Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
1 Petrus 3,8-17 zegen beerven
I Petrus 3:8-17

8Tenslotte: wees allen eendrachtig,
meevoelend in liefde als broeders en zusters,
barmhartig en nederig gezind,
9geen kwaad met kwaad
of smaad met smaad vergeldend,
integendeel: zegenend,
want daartoe zijn jullie geroepen,
opdat jullie ook zegen zullen beërven.
10Want:
´wie genegen is het leven lief te hebben
en goede dagen wil zien,
weerhoude de tong van kwaad
en zijn lippen van leugenpraat.
11Die wendt zich af van het kwaad
en doet het goede,
om vrede te zoeken
en haar achterna te jagen.
12Want de ogen van de HEER zijn over de rechtvaardigen,
zijn oren tot hun gebed,
het aangezicht van de HEER is tegen kwaaddoeners.´

13En wie zal jullie kwaad doen,
als jullie ijveraars zijn geworden voor het goede ?
14Maar ook al zouden jullie toch moeten lijden
vanwege de gerechtigheid,
gelukkig ben je.
15Laten zij met hun eigen vrees
jullie niet bevreesd maken,
noch in verwarring brengen,
maar heilig Christus in jullie harten als Heer,
altijd bereid tot verantwoording
van de hoop die in je is
aan een ieder die jullie om rekenschap vraagt.
16Maar (doe dit) met nederigheid en vreze,
en houdt een goed geweten
zodat, wanneer zij kwaadspreken,
zij beschaamd worden,
die uw goede wandel in Christus te schande maken.
17Want het is beter,
indien de wil van God zo is,
te lijden terwijl je goed doet,
dan terwijl je kwaad doet.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 4e van de 40 dagen (10 maart 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: Ik vind het een mooi