Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Deuteronomium 5,6-21
6 Ik ben JHWH je God die je deed uittrekken uit het land Egypte, uit het diensthuis.
7 Er mogen voor jou geen andere goden zijn
die het zicht op mij in de weg staan.
8 Je mag geen uitgesneden godsbeeld maken,
geen enkele gestalte van wat in de hemel is boven,
van wat op de aarde is beneden
en van wat in de wateren beneden de aarde is,
9 je mag je voor hen niet neerwerpen en hen dienen
want ik, JHWH je God, ben een naijverig God
die de zonde van vaders aan de orde stelt bij zonen,
bij het derde en vierde geslacht van wie mij haten,
10maar ik ben solidair met het duizendste geslacht
van wie mij liefhebben en mijn geboden houden.
11Je mag de naam van JHWH je God niet voor niets met je meedragen
want JHWH zal niet voor onschuldig houden
wie zijn naam voor niets met zich meedraagt.
12Houd de dag van de sabbat1 door die te heiligen
zoals JHWH je God je geboden heeft.
13Zes dagen mag je wel dienstbaar zijn en al je werk doen
14maar de zevende dag is het de sabbat van JHWH je God,
dan zul je al dat werk niet doen
jij, je zoon noch je dochter,
je dienstknecht noch je dienstmeid,
je rund, je ezel noch al je vee
noch je vreemdeling in je poort
zodat je dienstknecht en je dienstmeid net als jij kunnen rusten.
15Gedenk dat je dienstknecht was in het land Egypte
en dat JHWH je God je van daar deed uittrekken
met een sterke hand en met een uitgestrekte arm.
Daarom heeft JHWH je God je geboden de dag van de sabbat te organiseren.
16Eer je vader en je moeder zoals JHWH je God je heeft geboden
opdat je dagen lang van duur mogen zijn
opdat het je goed gaat op de grond die JHWH je God je geeft.
17Je mag niet moorden.
18Je mag niet echtbreken.
19Je mag niet stelen.
20Je mag niet als een valse getuige optreden tegen je makker.
21Je mag niet begeren de vrouw van je makker,
niet je zinnen zetten op het huis van je makker of zijn veld,
zijn dienstknecht of zijn dienstmeid,
zijn rund, zijn ezel of ook maar iets wat van je makker is.
Noten
1'Sabbat' betekent ophouden.

Print deze tekst | vertaling door Wout van der Spek | bij 1e van de 40 dagen ( 6 maart 2022)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, vraag om een vertaling te maken van WillemP

Andere vertalingen: Deut. 5,6-21 De Tien Woorden, Deut. 5,6-21 , Deut. 5,6-21 , Deut. 5,6-21 De tien woorden