Hebreeën 10,5-10
5Daarom zegt hij, terwijl hij komt naar de wereld:
Offerfeest en offergave hebt gij niet gewild1 ,
maar gij hebt mij een lichaam2 gegeven.
6Brandoffers en zondoffers3 behaagden u niet.
7Toen zei ik:
Zie ik kom!
In de boekrol staat over mij geschreven God,
dat ik uw wil zal doen.
8Hogerop zegt hij:
offerfeesten en offergaven,
brandoffers en zondoffers:
gij hebt ze niet gewild,
zij behaagden u niet,
ook al worden ze gebracht overeenkomstig de wet.
9Dan heeft hij gezegd:
Zie ik kom om uw wil te doen.
Hij stelt het eerste buiten werking
om het tweede te doen gelden.
10In deze wil zijn wij geheiligd
door de offergave van het lichaam van Jezus Christus,
eens en voorgoed.
Noten
1Cf. Ps. 40:7-9
2σωμα in LXX (in B (Vaticanus, IV), S (Sinaïticus, IV) en A (alexandrinus, V). Ga (Psalterium Gallicanum, IV-IX) heeft ὠτία, oren
3Cf. Lev. 4,14v

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij Vierde zondag van Advent (23 december 2012)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties