Filippenzen 4,4-9 Verheugt u (Gaudete)
Verheugt u altijd in de Heer. In alle noden zal de vrede van God u behoeden in Christus Jezus. Blijft uw aandacht richten op alle goeds (6 maal ‘al wat…’) en navolgen wat u heeft aangenomen, en ook de God van vrede zelf zal met u zijn.

Fil 4:4-9
4  Verheugt u in de Heer, altijd;
    nogmaals zal ik zeggen: verheugt u!
5  Laat uw vriendelijkheid1 aan alle mensen bekend worden.
    De Heer is erbij (dichtbij}.
6  Weest niet bezorgd,
    maar laat in elk gebed
    ook de nood met dankzegging
    bekend worden bij God.
7  En de vrede van God,
    die alle verstand overtreft2
    zal uw harten en uw gedachten behoeden
    in Christus Jezus.
8  Verder, broeders en zusters,
al wat waar is,
al wat waardig,
al  wat rechtvaardig,
al wat zuiver,
al wat beminnelijk,
al wat prijzenswaardig3 ,
indien er enige deugd en indien er enige lof is,
    blijf dat overwegen4 .
9  Wat u geleerd en aangenomen,
    en gehoord en gezien heeft door mij,
   blijf dat doen;
   en de God van5 vrede
   zal met u zijn.
  
Noten
1mildheid, niet te zeer op je strepen staan
2te boven gaat
3van goede faam, wellevend
4aandachtig bedenken
5met lidwoord, gewoonlijk herhaald na de genitivus

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij Derde zondag van Advent (16 december 2012)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Fil. 4,4-9 , Fil. 4,4-7 Verheug u!