Johannes 2,1-11 Bruiloft te Kana
1Op de derde dag:
een huwelijksfeest geschiedde!
In Kana in Galilea.
De moeder van Jezus was daar.
2Ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd voor het feest.
3De wijn raakte op.
Zegt de moeder van Jezus tegen hem:
Zij hebben geen wijn.
4Jezus zegt tegen haar:
Wat1 wilt u van mij?
Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zegt tegen de bedienden:
Wat hij u ook zegt,
doet dat!
6Er lagen daar zes stenen watervaten,
vanwege het reinigingsgebruik van de Joden,
elk met een inhoud van 80 tot 120 liter.
7Zegt Jezus tegen hen:
Vult de vaten met water.
Zij vulden die tot de rand.
8Dan zegt hij tegen hen:
schept er nu van
en brengt dat naar de opzichter van het feest.
Dat deden ze.
9Toen de opzichter van het feest het water geproefd had
dat wijn geworden was
(hij wist niet
waar het vandaan kwam,
de bedienden die het water geschept hadden,
die wisten het wel)
daar roept de opzichter van het feest de bruidegom.
10Hij zegt tegen hem:
Iedereen zet altijd eerst de goede wijn neer
en wanneer men dronken is de mindere;
u hebt de goede wijn bewaard tot dit moment.
11Dat deed Jezus als begin van de tekenen in Kana in Galilea.
Het onthulde zijn glans
Zijn leerlingen stelden hun vertrouwen in hem.
Noten
1In onderstaande vertaling heb ik voor vers 4 de NBV gevolgd. Ik denk dat het γύναι onvertaalbaar is, omdat bij elke vertaling een gevoelslaag meekomt die niet beoogd wordt. Het Τί ἐμοὶ καὶ σοί lijkt mij door de NBV goed getroffen (Jaap Goorhuis).

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij 2e zondag na Epifanie (14 januari 2007)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: wellicht kan vers 4
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: Je kunt het egeneto

Andere vertalingen: Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-11 De beste wijn, Joh. 2,1-11 , Joh. 2,1-11 De bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag