Warning: Undefined array key "Datum" in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/printen.php on line 442
Marcus 13,24-37 Bijna zomer...
24Maar in die dagen
ná deze verdrukking,
zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar glans niet geven,
25en de sterren zullen uit de hemel vallen,
en de krachten aan de hemelen zullen wankelen,
26dan zullen zij de Zoon des mensen zien,
komende op de wolken
met grote kracht en glorie.
27En dan zal Hij zijn engelen uitzenden
en de uitverkorenen zal  hij verzamelen
uit de vier windstreken
van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
  
28Leer van de vijgenboom deze vergelijking:
wanneer haar twijg al zacht wordt,
en het blad uitloopt,
dan weet je,
dat het  bijna zomer is.
29Zo ook jullie,
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
weet je dat het nabij is, voor de deur.
30Amen, ik zeg jullie:
deze generatie zal niet voorbij gaan,
voordat dit alles gebeurd is.
31De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32Wat die dag of dat uur is, weet niemand,
noch de engelen in de hemel,
noch de zoon,
alleen de Vader.
  
33Let op en wees wakker !
Want jullie weten niet wanneer het de tijd (kairos) is.
34Zoals een mens, die naar het buitenland gaat,
zijn huis achterlaat
en volmacht geeft aan zijn knechten,
ieder z´n eigen werktaak,
en de deurwachter geeft hij bevel om te waken.
35Waak dan, want je weet niet,
wanneer de heer  thuis komt:
reeds laat, ter middernacht,
bij het hanengekraai of vroeg in de morgen.
36Dat hij niet, als hij plotseling komt,
jullie slapende zal vinden.
37Wat ik jullie zeg, zeg ik allen: waak !

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 1e zondag van Advent (27 november 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van jaap goorhuis: mooie vertaling!

Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 , Mar. 13,24-37 , Mar. 13,24-37 , Mar. 13,24-37 , Mar. 13,24-37 Waak!