1 Tessalonicenzen 3,4-8 Geloof onder verdrukking in onderlinge gemeenschap
Bemoediging en leven door het geloof van anderen.
Paulus wordt gesterkt, niet door zijn eigen geloof, maar door het geloof, de standvastigheid van de goede gedachtenis aan hem van de Thessalonicenzen. Geloof is geen individuele kwestie!
4Want ook toen we bij jullie waren,
hebben wij jullie voorzegd
dat wij verdrukt zouden worden,
zoals ook is gebeurd1 ,
zoals jullie ook weten.
5En omdat ik het niet langer uithield,
heb ik [hem]2 gestuurd
om kennis te nemen van jullie geloof3 .
of toch niet de verzoeker jullie op de proef probeert te stellen
en onze moeite voor niets zou zijn geweest.4
6Nu Timotheüs van jullie bij ons is gekomen
en ons goed nieuws heeft gebracht
over jullie geloof en liefde,
ook dat jullie nog altijd goede herinneringen aan ons bewaren,
verlangend om ons te zien,
zoals ook wij jullie.
7Daarom, broeders-en-zusters, zijn wij bemoedigd
om jullie
— bij al onze moeite en verdrukking —
vanwege jullie geloof,
8omdat jullie standhouden in5 de Heer, leven wij nu weer op.6
Noten
1NB en SV: geschied
2Timotheus
3Naardense Bijbel: te verkennen
4conjunctivus aoristus.
5mogelijk te lezen als: op de wijze van (modaal), in navolging van de Heer; vergelijk Gal. 3:8: in u zullen…, 14, 26, 28, in Christus Jezus, het ene zaad van Abraham.
6eschatologisch te duiden? alternatieve vertaling: daar wij leven zullen nu jullie staande blijven; vergelijk 1Tess 2:19; Fil. 3:11-12, zie ook Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics p. 469-70 en BDAG over een situationeel gebruikt νῦν, dit duidt op de gegeven situatie, niet op het heden; de betekenis valt in de alternatieve vertaling samen met het voegwoord nu.

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij Zevende zondag van de herfst (30 oktober 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, van leenderonde: Dag Gerda, he