Matteüs 5,1-12 Zaligsprekingen
1Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had,
kwamen zijn volgelingen bij hem.
2Hij nam het woord
en onderrichtte hen:
3Gezegend de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!
4Gezegend wie lijden:
zij zullen worden getroost!
5Gezegend de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!
6Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!
7Gezegend wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!
8Gezegend wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!
9Gezegend de vredestichters:
kinderen van God zullen ze heten!
10Gezegend wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!

11Gezegend jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:
12wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Allerheiligen ( 1 november 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 Bergrede, Mat. 5,1-12 , Mat. 5,1-12 Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 De Bergrede, Mat. 5,1-12 Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 , Mat. 5,1-12