Matteüs 21,23-32
MATTEUS 21, 23-32

23Toen hij de tempel was binnengegaan
kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe
terwijl hij onderricht gaf.
Zij zeiden: met welke bevoegdheid doet u dat?
en wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?
24Jezus antwoordde hen en zei tegen hen:
Ik zal u ook een vraag stellen en wanneer u mij daarop antwoord geeft,
zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik dat doe.
25De doop van Johannes, waar kwam die vandaan?
Uit de hemel of uit mensen?
Zij overlegden met elkaar en zeiden:
Als wij zeggen: ‘uit de hemel’ dan zal hij zeggen:
‘waarom hechtten jullie dan geen geloof aan hem?’
26Maar wanneer wij zeggen: ‘uit mensen’, dan moeten wij de menigte vrezen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.
27En zij gaven Jezus als antwoord: ‘wij weten het niet’.
Toen zei hij tegen hen: ‘dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dat doe’.

28Wat vind u?
Iemand had twee kinderen.
Hij gaat naar de eerste toe en zegt: ‘kom vandaag in mijn wijngaard werken’.
29Maar hij antwoordt: ‘ik heb geen zin’.
Later bedenkt hij zich en gaat toch.
30Hij gaat naar het andere (kind) en vraagt hetzelfde.
Deze antwoordt: ‘ik (ga) heer’, maar hij ging niet.
31Welke van deze twee heeft gedaan wat de vader wil?
Zei zeiden: ‘de eerste’.
Zegt Jezus tegen hen: ‘werkelijk, ik zeg u:
de tollenaars en de hoeren gaan eerder naar het koninkrijk van God dan u!’
32Want Johannes kwam naar u toe op de weg van de gerechtigheid,
maar u hechtte geen geloof aan hem.
Maar de tollenaars en de hoeren geloofden hem wel.
En toen u dat zag hebt u zich niet bedacht om later toch geloof aan hem te hechten.

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij Tweede zondag van de herfst (25 september 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 21,23-32 , Mat. 21,23-32 , Mat. 21,23-32 , Mat. 21,23-32 Jezus keert de machtsvraag om, Mat. 21,23-32