Matteüs 20,1-16 Laatsten en eersten

1
Want het hemelrijk is te vergelijken
met een huisbeheerder die vroeg op pad ging
om werkers voor z’n wijngaard te huren

2
Nadat hij met de werkers
één dinar per dag overeengekomen was,
zond hij hen zijn wijngaard in

3
Toen hij rond het derde uur op pad ging,
zag hij anderen op de markt staan,
zonder werk

4
Hij zegt tot hen:
gaan ook jullie maar naar de wijngaard,
en ik zal jullie geven wat rechtvaardig is

5
En zij gingen weg
Toen hij op pad ging rond het zesde en het negende uur,
deed hij evenzo

6
Toen hij rond het elfde uur op pad ging,
vond hij anderen [daar] staan;
hij zegt tot hen:
wat staan jullie hier de hele dag,
zonder werk?

7
Zij zeggen tot hem:
omdat niemand ons heeft gehuurd
Hij zegt tot hen:
gaan ook jullie maar naar de wijngaard
.......

8
Als het laat geworden is,
zegt de heer van de wijngaard tot zijn manager:
roep de werkers en geef hen het loon,
te beginnen bij de laatsten,
tot aan de eersten

9
Die van rond het elfde uur kwamen
en kregen één dinar

10
Toen de eersten kwamen,
meenden zij dat zij meer zouden krijgen;
maar ook zij kregen één dinar

11
Toen ze [dat] kregen,
deden ze hun beklag bij de huisbeheerder

12
Ze zeiden:
die laatsten hebben één uur [iets] gedaan,
en u stelt hen gelijk met ons,
die de zwaarte en de hitte van de dag
hebben verdragen....

13
Dan antwoordt hij één van hen:
makker, ik doe je geen onrecht;
ben je niet één dinar met mij overeengekomen?

14
Neem wat van jou is en ga
Ik wil deze laatste hetzelfde geven als jou.

15
Staat het mij niet vrij
te doen wat ik wil met het mijne?
Of is jouw oog ongelukkig
omdat ik goed ben?

16
Zo zullen de laatsten eersten zijn
en de eersten laatsten.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Eerste zondag van de herfst (18 september 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 20,1-16 De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil. , Mat. 20,1-16 Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen, Mat. 20,1-16 , Mat. 20,1-16 , Mat. 20,1-16 , Mat. 20,1-16