Lucas 24,49-53
=Zegen ten afscheid
Lucas 24, 49 — 53
49. En zie, ik zend over u
de belofte van mijn vader;
jullie nu, blijf zitten in de stad
totdat jullie bekleed worden uit de hoge met kracht.
50. En hij leidde hen naar buiten
tot bij Bethanië
en hij hief de handen op
en zegende hen.
51. En het geschiedde
toen hij hen zegende
dat hij zich van hen losmaakte
en werd opgenomen in de hemel.
52. En zij knielden voor hem neer,
en keerden om naar Jeruzalem
in grote vreugde.
53. En zij waren steeds in de tempel
en zegenden God.

Print deze tekst | vertaling door Machteld | bij Hemelvaartsdag ( 2 juni 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 24,49-53 Jezus, Luc. 24,49-53 Wachten op de belofte van de Vader