Lucas 1,39-45
39In die dagen stond Maria op
en ging op reis naar het bergland
— met spoed —
naar een stad in Juda.
40Ze ging het huis van Zacharias binnen
en begroette Elisabeth.
41En het geschiedde:
toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot
en Elisabeth werd vervuld van heilige geest
42en ze riep met luide stem:
Gezegend jij, onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van je schoot.
43en hoe komt het                                
dat de moeder van mijn Heer
naar mij toekomt?
44Want zie,
toen de klank van jouw groet
mijn oren bereikte,
sprong het kind van vreugde
op in mijn schoot;
45gezegend zij die is gaan vertrouwen dat
wat tot haar gesproken is vanwege de Heer
volbracht zal worden.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Derde zondag van Advent (17 december 2006)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties