Lucas 2,21 ook zijn naam...
Opmerkelijk is wellicht hier de passieve vorm van benoemen: zijn naam werd genoemd (geroepen). Gezien ook de verwijzing naar de engel creëert Lucas hier
bewust de mogelijkheid dit te lezen als een passivum divinum.
Het ´kai hote´ in deze zin heeft m.i. heilshistorische strekking: het verwijst naar de vervulling van het oude verbond, waarbij het tweede ´kai´ toch een verrassend novum laat horen: ook zijn naam werd genoemd: Jezus !
21En toen acht dagen vervuld waren
om hem te besnijden,
werd ook zijn naam genoemd: Jezus,
die door de engel was genoemd,
voordat hij in de moederschoot was ontvangen.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij Nieuwjaarsdag ( 1 januari 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties