Handelingen 7,1-2
De strijd om de heilige plaats (vervolg)
1De hogepriester zei:
Is dat inderdaad zo?!
2Hij sprak:
Mannen, broeders en vaders1 , hoor!2
De God van de glorie3 liet zich zien
aan onze4 vader Abraham
toen die in Mesopotamië was,
voordat hij in Haran woonde...
Noten
1in de NBV zijn de ‘mannen’ weg en de ‘vaders’ zijn ‘leden van het Sanhedrin’ geworden
2de NBV vult het kernachtige ‘hoor!’ aan met ‘naar wat ik u te zeggen heb’ – ach ja, waarom ook niet...
3NBV ‘God in al zijn luister’ – is wat voor te zeggen
4de NBV vult aan ‘van ons volk’

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Stefanuszondag (26 december 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties