Sefanja 2,1-3 De grote dag van JHWH (vervolg)
Vertaling: Jan Geursen
1Raap je samen en bréng samen,
schaamteloze meute! —
2voordat het raadsbesluit die dag baart
waarop men als kaf voorbijgaat1 ;
voordat over jullie komt
de brandende toorn van JHWH,
voordat over jullie komt
de dag des toorns van JHWH!
3Zoekt JHWH, alle deemoedigen der aarde,
die zijn recht ten uitvoer brengt!
Blijft gerechtigheid, blijft deemoed zoeken2 :
misschien zullen júllie worden geborgen
op de dag des toorns van JHWH.
Noten
1In het Hebreeuws zijn de eerste twee regels waarschijnlijk niet ongeschonden overgeleverd. Wij kiezen voor een vertaling, die de Jewish Publication Society geeft.
2Er staat eigenlijk gewoon: 'zoekt gerechtigheid, zoekt deemoed', maar omdat hier mensen worden aangesproken die al deemoedig worden genoemd, is een modale vertaling als de onze aan te bevelen.

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij Zondag Voleindig (25 november 2012)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Sef. 2,3 , Sef. 2,3-3 Zoek JHWH, alle nederigen, Sef. 2,1-3 , Sef. 2,1-3 , Sef. 2,3-3 , Sef. 2,1-3 , Sef. 2,3-3