Lucas 21,5-19
05    Toen sommigen over de tempel zeiden,
                dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
06    zei hij:
                “De dingen die jullie bekijken —
                er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten,
                die niet zal worden weggebroken.”
07    Zij ondervroegen hem en zeiden:
                “Meester wanneer zullen deze dingen geschieden?
                Wat is het teken, dat deze dingen gaan geschieden?”
08    Toen zei hij:
                “Ziet toe, laat je niet afleiden,
                want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
                    Ik ben!
                en:
                    De tijd is dichtbij!
                Gaat niet achter hen aan.
09    Wanneer jullie dan horen over oorlogen en onlusten,
                schrik dan niet, want die dingen moeten eerst geschieden;
                maar dit is niet gelijk het einde”
10    Daarop zei hij hen:
                “Opstaan zal volk tegen volk
                en koninkrijk tegen koninkrijk.
11    Er zullen zware aardbevingen zijn,
                en nu hier dan daar pest en honger
                en schrikbarende dingen
                en aan de hemel grote tekenen.
12    Maar vóór al deze dingen
                zullen zij de handen aan jullie slaan
                en jullie vervolgen,
                je overleveren aan de synagogen
                en gevangenissen
                en jullie voorleiden aan koningen en oversten,
                    vanwege mijn naam.
13    Dat zal voor jullie uitlopen op getuigenis!
14    Neemt je dan in jullie harten voor
                niet van te voren te bedenken hoe je je zult verdedigen.
15    Want ik zal jullie mond en wijsheid geven,
                waar allen die jullie tegenstanders zijn
                    niet tegenop zullen kunnen of weerleggen.
17    Jullie zullen overgeleverd worden
                zelfs door ouders en broers
                en verwanten en vrienden
                en zij zullen [sommigen] uit jullie doden
                en jullie zullen gehaat worden door iedereen
                vanwege mijn naam
18    en geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.
19    Jullie zullen je zielen in volharding bezitten”.

Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Tiende zondag van de herfst (21 november 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 21,5-19 de verwoesting van Jeruzalem, Luc. 21,5-19 , Luc. 21,5-19