Joël 2,28-32
28Het zal daarna als volgt geschieden:
ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees.
jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren
jullie ouden zullen dromen dromen
jullie jonge mannen zullen visioenen zien.
29Ook over de slaven en over de dienstmeisjes
zal Ik in die dagen mijn geest uitgieten.
30Ik zal mirakels geven aan de hemel en op de aarde:
bloed, vuur en rookkolommen.
31De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed
vóór dat die grote en vreeswekkende dag van JHWH komt.
32En het zal geschieden:
al wie de naam van JHWH aanroept, zal gered worden
want op de berg Sion en in Jeruzalem zal redding zijn
zoals JHWH gezegd heeft.
Onder de overlevenden1   zal hij zijn dien2   JHWH roept.
Noten
1Letterlijk: degenen die zijn weggerend.
2Hier moet een naamvalsuitgang gezet worden om aan te geven dat JHWH subject van de zin is. Men kan eventueel ook de zin in het passivum zetten: die door JHWH geroepen wordt.

Print deze tekst | vertaling door pvmidden | bij Pinksteren (23 mei 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Joël 2,28-32 De Geest over al wat leeft, Joël 2,28-32