Lucas 12,32-40
Niet vrezen en – zo – gereed zijn voor de komst van de mensenzoon
32Vrees niet, kleine kudde,
want jullie vader heeft het behaagd  jullie het koninkrijk te geven1
33Verkoopt wat je bezit
en geef het weg als teken van ontferming2
maak voor jezelf een geldbuidel/beurs die niet verslijt
een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan
en geen mot bederf brengt3   
34Want waar jullie schat is,
daar zal ook jullie hart zijn.
35Sta klaar, met je gordel om je lendenen en je lampen aangestoken,
36Wees als mensen4 die op hun heer wachten,
wanneer hij opbreekt van een bruiloft
om hem wanneer hij aankomt en klopt, direct open te doen.
37Gelukkig die dienstknechten,
die de heer wakker zal aantreffen,
zeker, zeg ik jullie:
hij zal zijn gordel omdoen
en hen laten aanliggen,
hij zal langs hen gaan
en hen bedienen.
38Ook als hij in de tweede,
ook als hij in de derde nachtwake komt
en hen zo aantreft,
gelukkig zijn zij.
39Weet dit goed:
als de heer wist op welk uur de dief zou  komen,
dan had hij niet in zijn huis laten inbreken.
40Ook jullie moeten gereed zijn,
want op een uur
waarvan  jullie het niet denken,
komt de mensenzoon.
Noten
1NBV:  eudokeo “gewoner” vertaald met “willen”, dounai weer niet “gewoon”, met “schenken”.
2naar Pieter Oussoren,  in plaats van “geef aalmoezen”.
3naar Pieter Oussoren; NBV: “niet kan aanvreten”.
4NBV: “knechten”?

Print deze tekst | vertaling door Marianne Storm | bij Achtste zondag van de zomer ( 8 augustus 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 12,35-40 De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 , Luc. 12,35-40 , Luc. 12,32-40 , Luc. 12,35-40