Lucas 11,1-13
Jezus bidt. Zijn leerlingen willen leren bidden. Na de tekst van het gebed van Jezus volgen er wat woorden over het bidden.
1 Het gebeurt,
dat hij op zomaar een plaats aan het bidden is,
zodra hij ophoudt,
zegt een van zijn leerlingen tegen hem:
Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes
aan zijn leerlingen heeft geleerd
2 Hij zegt tegen hen:
als jullie in gebed gaan,
zegt1 dan:
geheiligd worde2 uw naam;
uw koninkrijk kome3 ;
3ons nodige4 brood
geef ons dat dagelijks;
4en vergeef ons onze zonden,
want ook wij zelf vergeven
allen die ons iets verschuldigd zijn;
en breng ons niet in beproeving5 .
5Ook zei hij tegen hen:
Zomaar iemand van jullie zal een vriend hebben
en midden in de nacht naar hem toegaan
en zegt tegen hem:
Vriend leen mij drie broden
6want mijn vriend
die o weg is
komt bij mij
en ik heb niets om hem voor te zetten.
7en hij antwoordt van binnen
en zegt:
bezorg mij geen overlast;
de deur is al gesloten
en mijn kinderen zijn met mij naar bed
ik kan niet opstaan
om het jou te geven.
8Ik zeg jullie
ook al zal hij niet opstaan
om het hem te geven
omdat hij zijn vriend is,
vanwege diens vrijpostigheid
zal hij zich wakker laten maken
en hij zal aan hem geven
zoveel als hij nodig heeft.
9Ik zeg jullie ook nog:
vraagt en er zal aan jullie gegeven worden,
zoekt en jullie zullen vinden,
klopt aan en er zal voor jullie opgedaan worden.
10Want al wie vraagt, ontvangt
en wie zoekt, vindt
en voor wie klopt, zal worden open gedaan.
11Aan zomaar één van jullie
zal de zoon aan de vader om een vis vragen
en in plaats van een vis zal hij hem dan een slang geven?
12of als hij om een ei vraagt,
zal hij hem dan een schorpioen geven?
13Als dus jullie, hoe doortrapt jullie soms zijn,
goede gaven weet te geven
aan uw kinderen
hoeveel meer zal de vader uit de hemel
de heilige geest6 geven
aan wie hem daarom vragen
Noten
1Imperatief
2Passieve imperatief
3Verder komen in het gebed de werkwoorden in de actieve imperatief voor
4Een alleen hier en in Mat. 6,11 voorkomend woord, waarvan de precieze betekenis niet helemaal helder is(Gingrich, Greek NT Lexicon): voor de volgende dag, broodnodig
5‘Beproeving, test’ is de eerste betekenis, ‘verzoeking’ een afgeleide
6pneuma: geest, (levens)adem, wind. Heel mooi is de vertaling van Oussoren: ‘geestesadem’!

Print deze tekst | vertaling door Kees Meijer | bij Zesde zondag van de zomer (25 juli 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 , Luc. 11,1-13 Leren bidden, Luc. 11,1-13 , Luc. 11,1-13 , Luc. 11,1-13 , Luc. 11,1-13 , Luc. 11,1-13