2 Kronieken 1,7-13
7In die nacht liet God zich aan Salomo zien.
Hij zei tot hem:
Vraag wat ik je zal geven.
8Salomo zei tot God:
U bent zelf uitermate solidair met mijn vader David geweest
en u heeft mij koning gemaakt in zijn plaats.
9Nu, JHWH, God, laat uw woord voor mijn vader David betrouwbaar blijken
want u heeft mij zelf koning gemaakt over een volk
dat even ontelbaar is als het stof van de aarde.
10Nu, geef me wijsheid en kennis
zodat ik voor dit volk uit kan uittrekken en thuiskomen
want wie kan dit grote volk van u richting geven?1
11God zei tot Salomo:
Omdat dit het is wat je na aan het hart lag
en je niet gevraagd hebt om rijkdom aan bezittingen2   en luister
of om het leven van hen die je haten
en je evenmin om vele levensdagen gevraagd hebt,
maar omdat je om wijsheid en kennis voor je gevraagd hebt
zodat je richting kunt geven aan mijn volk
waarover ik je als koning heb aangesteld,
12[daarom] zijn de wijsheid en de kennis je [al] gegeven.
Rijkdom, bezittingen en luister zal ik je geven
zoals de koningen die er voor jou waren niet hebben gehad
en [de koningen] na je niet zullen hebben.
13Salomo kwam van3   de hoogte te Gibeon
naar Jeruzalem van voor de tent van samenkomst
en hij was koning over Israël.
Noten
1Het Hebreeuws heeft hier sjafat, wat rechtspreken kan betekenen, maar ook 'richten', richting geven. Een andere mo-gelijkheid: op het rechte pad houden.
2Vertalingen komen hier met een drieslag: rijkdom, bezittingen en aanzien. Het Hebreeuws heeft als tweede lid een meer-voudig woord dat volgens HAL in het Middel-Hebreeuws alleen in het meervoud voorkomt, maar in het Laat-Hebreeuws een enkelvoudige vorm naast zich heeft. Als vertaling geeft HAL 'rijkdom'. Omdat er onder `-sj-r een verbindingsteken staat, vat ik de twee woorden op als een constructusverbinding. In vs. 12 is er wel een drieslag.
3MT labamá, dus met het voorzetsel l, dat volgens HAL inder-daad vanaf kan betekenen.
Een alternatief is l lokaal op te vatten: vgl. de vertaling-Segond: Salomon ... qui se trouvait au haut lieu de Gabaon ... vint à Jérusalem. Een andere mogelijkheid is dus: Salomo, die zich op de hoogte te Gibeon bevond, kwam naar Jeruzalem.

Print deze tekst | vertaling door evert | bij Biddag voor Gewas & Arbeid (10 maart 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 2Kron. 1,7-13 , 2Kron. 1,7-13 , 2Kron. 1,7-13