Jesaja 52,12-15
12Je hoeft niet overhaast uit te trekken,
je hoeft niet als op de vlucht weg te gaan,
want JHWH gaat voor jullie uit
en de je achterhoede is Israëls God.

13Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn,
hij zal stijgen, gedragen worden en zeer hoog zijn.  
14Zoals velen over (je/) hem verbijsterd waren
— zo onmenselijk geschonden was zijn aanzien,
zijn gestalte niet als van mensenkinderen –
15zo zal hij vele naties in verwarring brengen,
koningen zullen over hem hun mond houden,
want zij aan wie niets verteld was,
zien
en wie niets hadden gehoord
begrijpen het.

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Zesde zondag van de Veertig dagen (28 maart 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15