aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 6,28-30
28Het geschiedde
op de dag dat JHWH sprak tot Mozes in het land Egypte
29dat JHWH aldus tot Mozes sprak:
Ik ben JHWH!
Spreek tot Farao, de koning van Egypte
alles wat ik tot jou spreek.
30Maar Mozes zei voor het aangezicht van JHWH:
Ach, ik met mijn onbesneden lippen
hoe zal Farao gehoor aan mij geven!

Afdrukken | vertaling door kad | bij Derde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 10 Feb 2010 16:22:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 6,2-30
Deze site heeft 253 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 468; Colofon