aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van de Veertig dagen, 28 februari 2010
Lucas 9,28-36
Vertaling
=Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee
en ging de berg op om te bidden.
29Het geschiedde:
Hij was in gebed.
Het aanzien van zijn gezicht werd anders!
Zijn kleding werd stralend wit!
30En zie: twee mannen spraken met hem.
Het waren Mozes en Elia!
Zij verschenen in glans.
Zij spraken over zijn uittocht
die hij zou vervullen in Jeruzalem.
32Petrus en de zijnen waren door slaap bezwaard.
Zij werden wakker en zagen zijn glans
én de twee mannen die bij hem stonden.
33Het geschiedde:
Zij gingen van hem weg.
Petrus zei tegen Jezus:
Meester, het is goed dat wij hier zijn.
Laten wij drie tenten opslaan;
één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.
Hij wist niet wat hij zei.
34Het geschiedde, nadat hij dat gezegd had:
Een wolk!
Als een schaduw over hen!
Vrees beving hen toen zij de wolk binnengingen.
35Het geschiedde:
Een stem vanuit de wolk!
Deze is mijn zoon,
de uitverkorene,
hoort naar hem!
36Terwijl de stem geschiedde bevond Jezus zich (weer) alleen.
Zij zwegen en vertelden in die dagen aan niemand iets
van wat zij hadden gezien.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Tweede zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 19 Feb 2010 12:00:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 9,28-36 [Evangelie] Mozes en Elia bij Jezus, Luc. 9,28-36 [Evangelie] Verheerlijking op de berg
Exegeses: Luc. 9,28-36 [Commentaar] Waarover spraken zij, die drie...

Tweede zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 34,27-35 [OT]
Luc. 9,28-36 [Evangelie]
Ex. 4,18-31 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 229; Colofon