aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Advent, 24 december 2006
Jesaja 9,1-6
Een kind is ons geboren
Vertaling
8,23b Zoals hij in vroegere tijd minachting bracht
over het land Zebulon en het land Naftali
zo brengt hij in de toekomst eer
over de weg der zee
de overzijde van de Jordaan
en het Galilea der naties.
1Het volk dat voortgaat in duisternis
– ze zien een groot licht.
Wie wonen in een doodsdonker land
– licht glanst over hen.
2Gij vermeerdert er de natie
ge maakt er de vreugde groot:
Ze verheugen zich voor uw aangezicht
met vreugde als over de oogst
zoals men juicht bij buitverdeling.
3Want het juk van zijn last
de stang op zijn schouder
de stok van zijn drijver
verbreekt ge als op Midiansdag.
4Want iedere laars die razend marcheert
de mantel in bloedbaden gewenteld
gaat in brand, een prooi van vuur.
5Want een kind is ons geboren
een zoon is ons gegeven.
De heerschappij is op zijn schouder.
Men noemt zijn naam:
Wonderraadsman
Godsheld
Vader voor Immer
Vredevorst  
6tot vermeerdering van heerschappij
tot vrede zonder einde
over Davids troon
over zijn koningsmacht
om die te funderen
om die te stutten
met recht en met gerechtigheid
van nu af aan tot in de eeuwen
– de ijver van JHWH der heerscharen zal dit bewerkstelligen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 3 Oct 2006 06:39:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Het volk dat in duisternis wandelt (vervolg), Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT]
Exegeses: Jes. 9,1-6 [Commentaar] Kind ons geboren, Jes. 9,1-3 [OT] Ontkenning van Jes.9:2

Vierde zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mi. 5,1-6 [OT]
Jes. 9,1-6 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon