aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 9 maart 2011
Matteüs 6,1-6
ongeveinsd !
Vertaling
1Wees op je hoede,
dat jullie geen gerechtigheid doen,
ten aanschouwen van de mensen,
om door hen gezien te worden.
Want in dat geval
heb je geen loon bij jullie Vader,
die in de hemelen is.
2Wanneer je gaven van barmhartigheid geeft,
bazuin dat niet voor je uit,
zoals zij die veinzen dat doen
in de synagogen en de stegen,
opdat zij door de mensen geëerd worden.
Amen, ik zeg jullie:
zij hebben hun loon al binnen.
3Maar als je barmhartigheid doet,
laat je linkerhand niet weten
wat je rechter doet.
4opdat je barmhartigheid in het verborgene is
en je Vader,
die in het verborgene ziet,
zal je ervoor teruggeven.
5En wanneer jullie bidden,
word dan niet als zij die veinzen,
die er van houden om in de synagogen
en op de hoeken van pleinen te staan bidden
om zich aan de mensen te vertonen.
Amen, ik zeg jullie,
zij hebben hun loon al binnen.
6Maar wanneer je bidt, ga in je binnenkamer
en sluit de deur achter je
om tot je Vader te bidden in het verborgene.
En je Vader
die in het verborgene ziet,
zal je ervoor teruggeven.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 17 Feb 2011 22:06:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,1-6 [Evangelie] Geven. Bidden, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Joël 2,12-19 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 107; Colofon