aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Amos 5,6-15
6Zoek JHWH en leef
opdat er geen uitslaande brand ontstaat in het huis Jozef,
en dat verteert, zonder dat iemand als blusser optreedt voor Betel.
7O, die het recht omkeren met als resultaat: bitterheid
en de gerechtigheid op de aarde doen rusten.
8De maker van Pleiaden en Oríon
die doodsschaduw in een morgen keert
en de dag tot een nacht verduistert
die de wateren van zee roept
en uitgiet over de oppervlakte van de aarde:
JHWH is zijn naam.
9Die zich vermaakt met verwoesting over een sterke
verwoesting over een vesting, hij komt eraan.
10Zij haten in de poort degene die vermaant
ze verfoeien hem die zegt waarop het staat.
11Daarom, omdat jullie de geringe vertrappen
en hem een last koren afpersen:
jullie hebben wel huizen gebouwd van gehouwen steen
maar je zult daarin niet wonen.
Jullie hebben wel kostelijke wijngaarden aangeplant
maar je zult de wijn ervan niet drinken.
12Want ik ken jullie vele overtredingen
jullie zonden zijn groot
jullie brengen de rechtvaardige in het nauw
nemen smeergeld aan
de kwetsbaren in de poort drukken jullie opzij.
13Daarom zwijgt de verstandige in die tijd
want het is een kwade tijd.
14Zoek het goede en niet het kwade
opdat je leeft;
en JHWH, de god van de legerscharen, met je kan zijn zoals jullie beweren.
15Haat het kwade en heb het goede lief
en houd het recht in de poort hoog.
Misschien zal JHWH, de god van de legerscharen, de rest van Jozef genadig zijn.

Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 10 Feb 2010 15:12:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Am. 5,6-15 Doe geen kwaad maar goed, Am. 5,6-15
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 105; Colofon